Тип: російсько-українська

Номер: 01.02.3947

Сильно

Сильне.

Скоро прочитаєш про яку-небудь нову людську кривду та сильне обуришся – от уже й заслабнеш...

Крим. Андр. Лаг. Ч. І-ІІ. 171.