Тип: українсько-російська

Номер: 01.02.0235

Сей, сяя

Этот, эта

- Ні, Оксано, не так я тебе полюбив, щоб викинуть сюю думку.

Квітка. Серд. Оксан. 21.