Тип: російсько-українська

Номер: 01.02.0201

Сеймъ

сейм

. . . . на сеймі
промовляв король за нас,
натякав на наші кривди . . . .

Франко. На Святоюр. горі. 53.