Тип: російсько-українська

Номер: 01.02.0105

Смаковать

Смакувати.

Ви більше попускали корінці в сьогочасне житя з його інтересами і більше смакуєте життя, ніж хто.

Крим. Андр. Лаг. Ч. ІІІ - ІV. 107.