Тип: українсько-російська

Номер: 01.02.0101

Смакувати

Смаковать

Ви більше попускали корінці в сьогочасне життя з його інтересами і більше смакуєте життя ніж хто.

Крим. Андр. Лаг. ч. ІІІ - ІV. 107.