Тип: російсько-українська

Номер: 01.01.2677

Трудъ.

Крівавиˊця.

Добытое тяжелымъ трудомъ.