Тип: російсько-українська

Номер: 01.01.2295

Стропило

Кроˊква

.... через обдерту покрівлю вже світились крокви та лати ....

Неч-Лев. Старосв. батюшки, 49