Тип: українсько-російська

Номер: 01.01.2293

Кроˊква

стропило

.... через обдерту покрівлю вже світились крокви та лати ....

Неч-Лев Старосв батюшки, 49