Тип: українсько-російська

Номер: 01.01.2209

Куток.

Угол.

В кутку коло дверей стояв кадіб з капусти.

Коцюб. На віру. 245.