Тип: російсько-українська

Номер: 01.01.2007

Раздробить.

Подробиˊти

=подрібниˊти.

Сала кус самий любіший зараз подробила.

Мкр. Н. 16. - Гр.