Тип: російсько-українська

Номер: 01.01.1975

Разветление

Конар

Сі головні факультети ділилися ... на менчі конарі; так натуральна історія вважалася конарем медиціни

Павлик М. Іст. Зор 14.