Тип: російсько-українська

Номер: 01.01.1929

Торговать

Крамуваˊти.

.... Мусили яким крамом з побережанами з човнів своїх крамувати....

Тв. П.Куліша.VI.II.