Тип: українсько-російська

Номер: 01.01.1152

Блукаˊння

Скитанье

Ну, тепер кінець моїм блуканням
По шляхах любови!

Крим Пальм. Гилля ІІІ 208