Тип: українсько-російська

Номер: 01.01.0997

Скрептати.

Подгортать и сбрасывать в кучу.

подгортать и сбрасывать в куча

Як не будешь в літі гною скрептати, не будеш в зимі пальці лизати.

Франко. Приповідки. Етн. Зб. ХVІ. 350