Тип: російсько-українська

Номер: 01.01.0955

Украшать.

Скрашаˊти.

Боронитиму вступу до вас
Спижевими шпичками,
І скрашатиму всі пустирі
Молочними квітками.

Франко. Мойсей. 19