Тип: українсько-російська

Номер: 01.01.0901

Скатірка

Скатерть

.... під божничком стіл, застеляний скатіркою білою.

М. Вовч. Дяк. 5.