Тип: українсько-російська

Номер: 01.01.0765

Собраться

Скуˊпитисє

....Такі широкі землє ску?пилисє в одних руках....

Тв. П. Куліша VI. 154