Тип: російсько-українська

Номер: 01.02.3551

СмѢяться,

Сміяˊтись Сміяˊтися

Не співає чорнобрива,
Клене свою долю,
А тим часом вороженьки
Чинять свою волю. -
Кують річі недобриі.
Що має робити?
Як-би милий-чорнбривий
Умів би спинити ...
Так далеко чорнобривий,
Не чує, не бачить,
Як вороги сміються їй,
Як Катруся плаче.

Шевч. Кобз., 17 Катерина