Тип: російсько-українська

Номер: 01.02.3537

СмѢяться

Сміяˊтися

... почав розказувати за Терлецьких, з Хохітви переїхав у Стеблів, зачепивши по дорозі отця Мельхиседека, сміявся з його жінки Марти ...

Неч.-Лев. Старосв. батюшки. 135