Тип: російсько-українська

Номер: 01.02.3495

СмѢяться

Сміяˊтись

Грає кобзарь, виспівує,
Аж лихо сміється ...

Шевч. Кобз. 49. Тарас. ніч.