Тип: українсько-російська

Номер: 01.02.3373

Сїжінь

Сажень

= Сажень

Головач єк узєв свий палаш та єк ним махне, то в один бик упаде на дванацїть сїжінь народу, а в другий так бик, тай у ворожим войску стало єло ріднути людий.

Етн. Зб. ХХVІ. 38. Ког. п.