Тип: російсько-українська

Номер: 01.02.0259

То-есть

Себ-то

Коло вокзалу стоїть довга шеренга фіякрів, чи - як їх звуть по руськи - звощиків, із своїми критими "прольотками", себ-то фаетонами дрожками.

Крим. Андр. Лаг. Ч. ІІІ-ІV. 1.