Тип: українсько-російська

Номер: 01.01.3879

Поˊніч

мракъ,

темнота.