Тип: російсько-українська

Номер: 01.01.3063

Трещина.

Курчаˊта.

Трещина въ кожѢ на рукахъ и ногахъ отъ холода и вѢтра.