Тип: російсько-українська

Номер: 01.01.2683

Трудъ

Крівавиˊця.

Заработанное тяжелымъ трудомъ.