Тип: російсько-українська

Номер: 01.01.2463

Хорошій

Краˊсний.

Краснеˊнький,