Тип: російсько-українська

Номер: 01.01.2461

Хорошій

Краˊсний.

Краснеˊнький,