Тип: російсько-українська

Номер: 01.01.2455

Хорошій

Краˊсний.

Краснеˊнький,