Тип: українсько-російська

Номер: 01.01.2391

Комін

Шатерь пере печи съ трубою, передокъ печи с трубою.