Тип: українсько-російська

Номер: 01.01.2227

Кутковиˊй

От слова "куток" соседний [приблизит. перевод слова].

Куткові дївки

.... під празник .... та в празник кутковї дївки збирають ся сюди гуляти [на досвітки].
[Досвітки].

Мат. Укр. етн. т. ХVІІІ 132