Тип: українсько-російська

Номер: 01.01.1957

Крайка

Купи мені коралики і зелену крайку,
Я ти куплю тїтюну і за крейцар файку.

Етн. Зб. ХVІІ. 53. Добр. п.