Тип: російсько-українська

Номер: 01.01.0897

Скатерть

Скатірка

.... під божничком стіл, застеляний скатіркою білою.

М. Вовоч. Дяк. 5.