Тип: російсько-українська

Номер: 01.01.0773

Собрать.

Скупити.

Обставини їх поробили друзьми
і ску?пили на Цезаря їх силу.

Куліш. Ант. І Клеоп. 10.