Тип: українсько-російська

Номер: 01.01.0763

Скупити.

Скупиться,

скряжничать.

Тогди скупи, коли на дни.

Франко. Приповідки. Етн. Зб. ХХVІІ 111