Тип: українсько-російська

Номер: 01.01.0757

Скуˊпити.

Сосредотоˊчить.

Правовірні слухали, скупивши увагу та в такт гойдаючись на підобганих ногах.

Коцюб. В путах шайтана. 313.