Тип: російсько-українська

Номер: 01.01.0755

Соединиться

Скуˊпитися

На Дніпрі ску?пилися з ними [московськими козаками] три сотні козаків - Канівців.

Тв. П. Куліша. VI. 60.