Тип: російсько-українська

Номер: 01.01.0743

Собирать

Скупляти

Хмельницький військо козацьке коло себе скупляв і до нової войни готовився.

Тв. П. Куліша. VІ. 252